http://sw2598.weloveshopping.com
 สถิติของร้าน
 เปิดร้าน 04/03/2011 
 ปรับปรุงร้าน 08/06/2021 
 ผู้ชมร้านทั้งหมด 297,826 
 สินค้าทั้งหมด 45 
 ทะเบียนพาณิชย์
  
3101500350161
หมวดหมู่สินค้า
  ดัชนีราคาสินค้า
  ดูสินค้าทั้งหมด (45)
  เครื่องอัดน้ำยา
  อุปกรณ์กำจัดปลวก
  วัสดุอุดรู-ปิดรู
  เครื่องพ่นยุง
  สารเคมีกำจัดปลวก
  สารเคมีกำจัดแมลงและยุง
  เหยื่อกำจัดหนู
  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 ค้นหาสินค้าบริการของร้าน
  หน้าแรก
  ข่าวสาร
  เว็บบอร์ด
  บทความน่าสนใจ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการรับสินค้า
  สินค้าในรถเข็น
  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Main Page
  Add Favorite
  Poll
By Result
 Link
  Weloveshopping.com
     บทความน่าสนใจ
รูปประกอบ: 
ไม่มีรูปภาพประกอบ
หัวเรื่อง:    SDS ของสารเคมี แตกต่างจาก SDS ของเคมีภัณฑ์ที่มีสารเคมีหลายตัวผสมกันอย่างไร
บทความ:   
SDS ของสารเคมี แตกต่างจาก SDS ของเคมีภัณฑ์ที่มีสารเคมีหลายตัวผสมกันอย่างไร 
ผู้เขียน: ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 16 พ.ย. 2550

คำถาม  SDS ของสารเคมี แตกต่างจาก SDS ของเคมีภัณฑ์ที่มีสารเคมีหลายตัวผสมกันอย่างไร

คำตอบ  SDS ของสารเคมี (substance) ซึ่งเป็นสารเดี่ยวจะแสดงข้อมูลคุณสมบัติความเป็นอันตรายของสารเคมีตัวนั้น ๆ ในขณะที่ SDS ของสารผสม (mixture) ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมสารเคมีหลายตัวเข้าด้วยกัน ข้อมูลคุณสมบัติความเป็นอันตรายที่แสดงจะมิใช่ข้อมูลของสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบ แต่จะเป็นข้อมูลของสารผสม ทั้งนี้เพราะการผสมสารเคมีอาจทำให้ความเป็นอันตรายของสารเคมีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงต้องจำแนกความเป็นอันตรายของสารผสมนั้นให้ถูกต้อง 

            โดยทั่วไปแล้วคุณสมบัติความเป็นอันตรายของสารผสม ทั้งทางกายภาพ และอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ควรจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการทดสอบซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่สารผสมนั้นมีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ได้แนะนำกระบวนการจัดจำแนกประเภทความอันตรายของสารผสมไว้ดังนี้ คือ

            1. หากมีข้อมูลผลการทดสอบของสารผสมที่สมบูรณ์ การจำแนกประเภทสารผสมจะถือเป็นไปตามข้อมูลนั้นเสมอ

            2. หากไม่มีข้อมูลผลการทดสอบของสารผสม ให้พิจารณาหลักการเชื่อมโยง (bridging principles) ที่รวมและอธิบายอยู่ในแต่ละประเภทความเป็นอันตราย เพื่อดูว่าได้อนุญาตให้ทำการจำแนกประเภทของสารผสมหรือไม่

            3. สำหรับประเภทความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากไม่มีข้อมูลผลการทดสอบสำหรับสารผสม และมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสามารถใช้หลักการเชื่อมโยงให้ใช้วิธีการที่ยอมรับได้ตามที่มีการอธิบายไว้ในแต่ละประเภทความเป็นอันตราย เพื่อคาดคะเนความเป็นอันตรายโดยอาศัยข้อมูลที่ทราบเพื่อทำการจำแนกสารผสมดังกล่าว

            เนื่องจากการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายของสารผสมนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheets และ หนังสือ การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม


แหล่งอ้างอิง :
ขวัญนภัส สรโชติ, รดาวรรณ ศิลปโภชนากุล และวราพรรณ ด่านอุตรา. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheets. กรุงเทพมหานคร:  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2550.
การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS, United Nation 2003), กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มิถุนายน 2548
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:   
ผู้ลงบทความ:    admin