http://sw2598.weloveshopping.com
 สถิติของร้าน
 เปิดร้าน 04/03/2011 
 ปรับปรุงร้าน 08/06/2021 
 ผู้ชมร้านทั้งหมด 297,828 
 สินค้าทั้งหมด 45 
 ทะเบียนพาณิชย์
  
3101500350161
หมวดหมู่สินค้า
  ดัชนีราคาสินค้า
  ดูสินค้าทั้งหมด (45)
  เครื่องอัดน้ำยา
  อุปกรณ์กำจัดปลวก
  วัสดุอุดรู-ปิดรู
  เครื่องพ่นยุง
  สารเคมีกำจัดปลวก
  สารเคมีกำจัดแมลงและยุง
  เหยื่อกำจัดหนู
  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 ค้นหาสินค้าบริการของร้าน
  หน้าแรก
  ข่าวสาร
  เว็บบอร์ด
  บทความน่าสนใจ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการรับสินค้า
  สินค้าในรถเข็น
  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Main Page
  Add Favorite
  Poll
By Result
 Link
  Weloveshopping.com
     บทความน่าสนใจ
รูปประกอบ: 
ไม่มีรูปภาพประกอบ
หัวเรื่อง:    การเลือกใช้สาร/ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
บทความ:   

การเลือกใช้สาร/ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
สารเคมีกำจัดแมลงเป็นวัตถุมีพิษชนิดหนึ่งซึ่งมีความเป็นพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนและสิ่งมีชีวิตทั่วไป ระดับความเป็นพิษของสารเคมีมีมากน้อยแตกต่างกัน ตรวจวัดได้จากค่าความเป็นพิษหรือ LD50 (Lethal Dose 50) ที่ได้จากการทดสอบกับสัตว์ทดลองประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งโดยทั่วไปใช้หนูหรือกระต่าย เป็นต้น ค่าตัวเลข LD50 ของสารเคมียิ่งน้อยแสดงว่าสารเคมีชนิดนั้นๆ มีระดับความเป็นพิษสูง (อันตรายมาก) ซึ่งสารเคมีกลุ่มนี้จะไม่อนุญาตให้นำมาใช้กำจัดแมลงทางสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักคณะกรรมการอาหารและยาได้มีความร่วมมือทางกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับควบคุมในด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้กำจัดแมลงพาหะนำโรค

ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลง
1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษแล้ว
2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงตามประเภทการใช้งานที่เหมาะสมกับชนิดแมลงที่ต้องการกำจัด
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำ วิธีการใช้ และข้อควรระวังบนสลากข้างผลิตภัณฑ์
4. ป้องกันการได้รับฝุ่น ควัน ละออง หรือไอระเหยจากสารผลิตภัณฑ์ฯ เข้าสู่ร่างกายโดยตรงทั้งทางผิวหนังและการหายใจ
5. ควรระมัดระวังการใช้สารผลิตภัณฑ์ฯ ในบริเวณที่มีเด็ก ผู้ป่วย และคนชรา
6. ควรเก็บผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงไว้ในที่ปลอดภัย ห่างจากมือเด็ก สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ
7. ภาชนะบรรจุสารผลิตภัณฑ์ฯ ให้แยกทิ้งเฉพาะ ไม่รวมกับวัสดุอื่นๆ

การเลือกใช้สารผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงตามความเหมาะสม

1. เพื่อการไล่-ป้องกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงประเภทต่างๆ เช่น ยาจุดกันยุง เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า สารทาป้องกันยุง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีผลต่อการกำจัดลดปริมาณความชุกชุมของแมลง      นิยมใช้ขณะนั่งเล่นนอกบ้าน หรือป้องกันขณะทำสวน หรือเพื่อการเดินป่า
2. เหยื่อพิษ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ปัจจุบันมีสูตรใช้เฉพาะกับแมลงจำพวกมด แมลงวัน และแมลงสาบเท่านั้น วิธีการวางเหยื่อที่ให้ผลในการควบคุมแมลงได้ดี ควรวางเหยื่อบริเวณแหล่งอาหารหรือแนวเดินของแมลง รูปแบบผลิตภัณฑ์มีทั้งชนิดเป็นผง เกล็ด ก้อน ตลับ และล่าสุดพัฒนาเป็นลักษณะเจล ซึ่งบางตำรับมีสาร Pheromone ดึงดูดให้แมลงมาสนใจ เพื่อหวังผลในการควบคุมสูงขึ้น
3. ชนิดฉีดพ่นละออง เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอัดก๊าซพร้อมฉีด (aerosol) ใช้ในการกำจัดแมลงในบ้านเรือน แยกใช้งานเป็น 2 ประเภท ซึ่งมีข้อแตกต่างบางประการดังนี้

ประเภทฉีดพ่นละอองกำจัดแมลงบิน
- หัวฉีดให้ละอองละเอียด ลอยตัวสัมผัสและกำจัดแมลงจำพวกยุง แมลงวัน และแมลงบินอื่นๆ ได้ดี
- การใช้งาน ฉีดพ่นบริเวณตามซอกมุม ใต้ตู้ ใต้โต๊ะ พอประมาณ เพื่อไล่แมลงออกมาจากที่หลบซ่อน จากนั้นให้ฉีดพ่นฟุ้งกระจายทั่วห้อง โดยเริ่มจากบริเวณด้านใน และเดินถอยหลังฉีดพ่นระดับเหนือศีรษะเป็นช่วงๆ พอประมาณ จนพ้นประตู และปิดทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที


ประเภทฉีดพ่นตกค้างกำจัดแมลงคลาน
- หัวฉีดให้ละอองหยาบ หรือมีลักษณะเป็นท่อฉีดเพื่อประโยชน์ให้เปียกพื้นผิวบริเวณที่ แมลงชอบไต่เดิน เช่น มด แมลงสาบ เป็นต้น
- มีฤทธิ์ตกค้างกำจัดแมลงได้นานตามระยะเวลาที่ระบุบนฉลาก
- การใช้งาน เน้นใช้ฉีดพ่นตามพื้นผิว/ผนัง บริเวณแนวเดิน หรือตามซอกตู้ รอยแตก บนผนังที่เห็นแมลงอาศัยอยู่ เช่น มด แมลงสาบ ปลวก เป็นต้น


- ข้อควรระวัง เนื่องจากเป็นการฉีดพ่นให้เปียกพื้นผิว และเป็นการใช้สารในปริมาณมากกว่าการฉีดพ่นละอองทั่วไป ดังนั้นบริเวณดังกล่าวจึงไม่ควรให้เด็กเข้าไปเล่น และเพื่อให้มีความคงฤทธิ์อยู่ได้นาน จึงไม่ควรเช็ดถูบริเวณนั้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:   
ผู้ลงบทความ:    admin