http://sw2598.weloveshopping.com
 สถิติของร้าน
 เปิดร้าน 04/03/2011 
 ปรับปรุงร้าน 08/06/2021 
 ผู้ชมร้านทั้งหมด 297,820 
 สินค้าทั้งหมด 45 
 ทะเบียนพาณิชย์
  
3101500350161
หมวดหมู่สินค้า
  ดัชนีราคาสินค้า
  ดูสินค้าทั้งหมด (45)
  เครื่องอัดน้ำยา
  อุปกรณ์กำจัดปลวก
  วัสดุอุดรู-ปิดรู
  เครื่องพ่นยุง
  สารเคมีกำจัดปลวก
  สารเคมีกำจัดแมลงและยุง
  เหยื่อกำจัดหนู
  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 ค้นหาสินค้าบริการของร้าน
  หน้าแรก
  ข่าวสาร
  เว็บบอร์ด
  บทความน่าสนใจ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการรับสินค้า
  สินค้าในรถเข็น
  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Main Page
  Add Favorite
  Poll
By Result
 Link
  Weloveshopping.com
     บทความน่าสนใจ
รูปประกอบ: 
ไม่มีรูปภาพประกอบ
หัวเรื่อง:    เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Chlorpyrifos ภาษาไทย
บทความ:    2921-88-2
SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  16/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  17/JUN/2004
รุ่น  1.3
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ CHLORPYRIPHOS PESTANAL, 250 MG
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 45395
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
Chlorpyriphos2921-88-2220-864-4015-084-00-4
สูตร C9H11Cl3NO3PS
น้ำหนักโมเลกุล 350.59 AMU
ชื่อพ้อง Brodan *   Chlorpyrifos (ACGIH) *   Chlorpyrifos-ethyl *   Chlorpyriphos *   Chlorpyriphos-ethyl *   Detmol U.A. *   O,O-Diaethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylmonothioph osphat (German) *   O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate *   Dowco 179 *   Dursban *   Dursban F *   ENT 27311 *   Ethion, dry *   Lorsban *   Lorsban 50SL *   OMS-0971 *   Piridane *   2-Pyridinol, 3,5,6-trichloro-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate *   Pyrinex *   Stipend *   Zidil

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  เป็นพิษเมื่อถูกผิวหนังและเมื่อกลืนกิน.  เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์ทันที.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.  เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
สุขลักษณะทั่วไป
  ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
โปแลนด์ NDS0.2 mg/m3
โปแลนด์ NDSCh0.6 mg/m3
โปแลนด์ NDSP-
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  H
TWA0.2 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
TRGS 900
ข้อสังเกต:  H,NL
OEL0.2 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - นอร์เวย์
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  H
OEL0.2 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  E H
OEL0.2 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELOEL0.2 mg/m3
OELSTEL0.6 mg/m3

ข้อสังเกต:  ผิวหนัง
  
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของแข็ง
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือดN/A 
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว41 - 42 oC   
จุดวาบไฟN/A 
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความดันไอN/A 
ถพ./ความหนาแน่นN/A 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอN/A 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายN/A 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์แรง,  กรดแก่,  ทองแดง,  ทองเหลือง.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์,  ไนโตรเจนออกไซด์,  ซัลเฟอร์ออกไซด์,  ฟอสฟอรัสออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: TF6300000
พิษเฉียบพลัน
  LD50
ทางปาก
หนู rat
82 mg/kg

LC50
การสูดดม
หนู rat
> 200 mg/m3
4H

LD50
ผิวหนัง
หนู rat
202 mg/kg

LD50
ทางปาก
หนู mouse
60 MG/KG

LD50
ผิวหนัง
หนู mouse
120 MG/KG

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู mouse
192 MG/KG

LD50
ทางปาก
กระต่าย
1000 mg/kg

LD50
ผิวหนัง
กระต่าย
2000 mg/kg

LD50
ทางปาก
หนูตะเภา
504 mg/kg

LD50
ทางปาก
นกพิราบ
10 MG/KG

LD50
ทางปาก
ไก่
25.4 mg/kg
ข้อสังเกต:  ประสาทส่วนปลาย และการรับความรู้สึก:  Flaccid paralysis แต่ไม่มีอาการสูญเสียความรู้สึก (มักเกิดจาก neuromuscular blockage).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลต่อระดับกระตุ้นให้เกิดการชัก.

LD50
ทางปาก
นกคุ่ม
13.3 mg/kg

LD50
ทางปาก
เป็ด
76 MG/KG

LD50
ทางปาก
นก (ป่า)
5 MG/KG
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  การได้รับสารสามารถก่อให้เกิด:  ปวดหัว.  เวียนศีรษะ.  ไม่มีแรง.  ล้า.  การสั่นกระตุก.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   เป็นพิษเมื่อถูกดูดซึมผ่านทางผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   เป็นพิษเมื่อกลืนกิน.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  คน
2 MG/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด

หนู mouse
500 UG/L
ชนิดของเซลล์:  เซลล์ชนิดอื่น
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

หนู mouse
1 MG/L
ชนิดของเซลล์:  เซลล์ชนิดอื่น
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  210 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-7 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  4500 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (7-21 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  250 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  25 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (14-18 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  135 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-22 วัน ของอายุครรภ์/10 วัน หลังคลอด)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.  ผลต่อทารกแรกเกิด:  ทางชีวเคมีและเมตะบอลิก.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  200 ML/KG
วิถีทางให้สาร:  ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
เวลาที่ได้รับสาร:  (12 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  50 mg/kg
วิถีทางให้สาร:  ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
เวลาที่ได้รับสาร:  (12-19 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ผลกระทบอื่นๆ ต่อตัวอ่อน.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  200 mg/kg
วิถีทางให้สาร:  ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
เวลาที่ได้รับสาร:  (12-19 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อทารกแรกเกิด:  สถิติการเจริญเติบโต (เช่น การเพิ่มของน้ำหนักที่ลดลง).  ผลต่อทารกแรกเกิด:  เกี่ยวกับพฤติกรรม.

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ไม่มีข้อมูล.

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  UN#:   2811
  ประเภท:   6.1
  PG:   III
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   ของแข็งเป็นพิษ, กัดกร่อน, สารอินทรีย์, ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
หมายเลข IMDG
  UN#:   2811
  ประเภท:   6.1
  PG:   III
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   ของแข็งเป็นพิษ, กัดกร่อน, สารอินทรีย์, ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
  มลภาวะต่อทะเล:   ใช่
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่
  ชื่อสากล:   จำเป็น
IATA
  UN#:   2811
  ประเภท:   6.1
  PG:   III
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   ของแข็งเป็นพิษ, กัดกร่อน, สารอินทรีย์, ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1:   ไม่
  ชื่อทางเทคนิค:   จำเป็น

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   015-084-00-4
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   T N
เป็นพิษ.  เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   24/25 50/53
เป็นพิษเมื่อถูกผิวหนังและเมื่อกลืนกิน.  เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   28 36/37 45 60 61
หลังสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสบู่ปริมาณมากทันที.  สวมชุดและถุงมือป้องกันที่เหมาะสม.  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน (ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย).  กำจัดสารนี้และภาชนะที่ใช้บรรจุ แบบเดียวกับการกำจัดขยะอันตราย.  หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม.  อ้างถึงคำแนะนำพิเศษ/เอกสารข้อมูลความปลอดภัย.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  3
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   3

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย


..ภาษาอังกฤษคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ..
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:    http://www.chemtrack.org/HazMap-Agent-Info.asp?ID=351
ผู้ลงบทความ:    admin